Blog prawniczy


Czy mogę wybrać pieniądze z konta bankowego po śmierci właściciela?

02.02.2024 | Blog prawniczy
Czy mogę wybrać pieniądze z konta bankowego po śmierci właściciela?


Często spadkobiercy po śmierci osoby bliskiej, mając dostęp np. do karty bankomatowej, swobodnie dysponują środkami zmarłego — pomimo że postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone. Czy takie działanie jest uprawnione i nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi?

Na wstępie należy przestrzec przed takim postępowaniem. Przede wszystkim może to prowadzić do odpowiedzialności karnej — środki na rachunku bankowym zmarłego do czasu zakończenia postępowania spadkowego, nie mogą być w żaden sposób dysponowane. Co więcej, zachowanie takie kwalifikowane jest jako kradzież lub oszustwo, a więc grozi wysoki wymiar kary, nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W tym miejscu przywołać należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt: II Aka 227/12, gdzie Sąd stwierdził, iż osoba, której powierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, dokonując bezprawnie polecenia wypłaty pieniędzy z tego rachunku, dopuszcza się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy w rozumieniu art. 284 § 2 kodeksu karnego (przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności).

Prócz odpowiedzialności karnej, możemy ponieść również odpowiedzialność cywilną. Pozostali spadkobiercy, którzy ze środków nie korzystali, mogą wystąpić przeciwko nam z roszczeniem odszkodowawczym — co najczęściej wiąże się ze zwrotem całości pobranych kwot wraz z odsetkami. Również bank, w którym prowadzony jest rachunek, może kierować roszczenia o zwrot nienależnie pobranych kwot.

W świetle powyższych rozważań stanowczo polecam wstrzymać się z wszystkimi działaniami na rachunku zmarłego — dopóki nie zostanie zakończone postępowanie spadkowe po zmarłym. Konieczne jest uświadomienie sobie, czy dla chwilowego przypływu środków, warto jest ryzykować odpowiedzialnością karną oraz cywilną, co finalnie przyniesie więcej straty niż korzyści.O mnieAutorem bloga jest adwokat Artur Ślemp, właściciel Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie. Z uwagi na fakt, że prawo spadkowe jest główną specjalizacją kancelarii, niniejszy blog będzie poruszał w większości tematy z tej dziedziny prawa, lecz nie zabraknie również artykułów i porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego czy karnego.

Adwokat Artur Ślemp podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem i przybliży w zrozumiały sposób zawiłości prawa.