logo znak wodny

Obsługa prawna firm

W ramach oferowanych usług należy wskazać na kompleksową obsługę prawną firm na rzecz przedsiębiorstw zarówno krajowych jak i zagranicznych. Posiadamy doświadczenie w stałym świadczeniu usług prawnych na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej oraz spółek prawa handlowego.

Oferowane usługi prawne polegają w szczególności na:

W zależności od potrzeb Klienta, oferuje zarówno stałą jak i kompleksową obsługę prawną na podstawie stałej umowy, w tym kwestie związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa lub w ramach pomocy doraźnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady oraz warunki współpracy, zdając sobie sprawę, że sprawna obsługa prawna firm to podstawa sukcesu każdego przedsiębiorstwa.