logo znak wodny

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje bardzo szeroki zakres tematyki prawnej, która może dotyczyć właściwie każdej dziedziny życia. Wraz z naszym doświadczeniem towarzyszymy Klientom na każdym etapie postępowania. Działania kancelarii obejmują pomoc doradczą w procesie przedsądowym – opiniowanie, udzielania porad, a także reprezentację interesów Klienta przed sądem. Świadczymy, także usługi w zakresie tworzenia pism oraz pozwów. Swoją aktywność opieramy zawsze na szczegółowym rozpoznaniu sprawy, ścisłej, otwartej współpracy z Klientem oraz aktywnym wdrażaniu strategii. Adwokat Artur Ślemp pomaga rozwiązywać problemy prawne w zakresie:

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA (odszkodowania komunikacyjne, medyczne, wypadki przy pracy)

  • Ubezpieczyciele najczęściej bazują na stałej strategii — wypłacić jak najniższe odszkodowanie / zadośćuczynienie. Znaczny procent osób odpuszcza dalszą walkę z wielkim przedsiębiorstwem i na to właśnie liczy ubezpieczyciel, wydając takie decyzje. Warto podjąć jednak rękawice i powalczyć o swoje, gdyż odszkodowania/zadośćuczynienia zasądzone przez Sąd bardzo często kilkukrotnie przekraczają kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

  • Zdrowie, wizerunek, tajemnica korespondencji – to tylko jedne z nielicznych dóbr osobistych, które mogą zostać naruszone. W obecnych czasach masowym zjawiskiem jest naruszanie dóbr osobistych w internecie, np. poprzez wpisy na portalach społecznościowych. Z tytułu tego rodzaju naruszeń można domagać się zapłaty stosownego zadośćuczynienia czy naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej. To jednak na osobie, która domaga się ochrony spoczywa ciężar dowodu jeśli chodzi o wykazanie że dobra osobiste zostały naruszone – w tego typu postępowaniach niezbędne staje się profesjonalne wsparcie prawne.

REPREZENTACJA W SPRAWACH SĄDOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH

  • W toku każdego postępowania sądowego Sąd wyznacza termin rozprawy. Możemy stawić się osobiście, z pełnomocnikiem lub pełnomocnik stawi się sam w imieniu klienta. Obecność pełnomocnika pozwala na czujne nadzorowanie przebiegu procesu, zwracanie uwagi na uchybienia Sądu, wygłoszenie mowy końcowej. Rozprawa bardzo często ma dynamiczny przebieg i obfituje w różnego rodzaju zwroty wydarzeń — pełnomocnik pilnuje, aby nasze stanowisko i argumenty zostały właściwie wyeksponowane.

SPORZĄDZANIE, OPINIOWANIE I NEGOCJOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

  • W życiu codziennym zawieramy różnego rodzaju umowy, od umów najmu po umowy pożyczki czy kupna-sprzedaży. Nigdy nie wiemy, jak realizacja umowy będzie przebiegała, czy druga strona umowy podejdzie rzetelnie do swoich obowiązków — dlatego warto zadbać, aby w podpisywanej przez nas umowie znalazły się zapisy, które zabezpieczą nasze interesy na przyszłość.

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH I INNYCH ŚRODÓW ZASKARŻENIA

  • Postępowanie sądowe wymaga stałego nadzorowania przebiegu procesu, wnoszenia pism procesowych z właściwymi wnioskami dowodowymi i przestrzegania terminów procesowych — wszystkie te elementy prowadzą do zmaksymalizowania naszych szans na pozytywne rozstrzygnięcie końcowe. W przypadku niekorzystnego wyroku konieczne staje się sporządzenie apelacji, która musi spełniać szereg wymogów formalnych, aby środek zaskarżenia został skutecznie złożony.

PRAWO KONSUMENTÓW

  • Sprzedawca będący przedsiębiorcą znajduje się w uprzywilejowanej pozycji, dodatkowo często wykorzystuje tę pozycję do wprowadzania do umów tzw. klauzul niedozwolonych, niezgodnych z ustawą. Jednakże konsument posiada szereg uprawnień z tytułu rękojmi, które należy wykorzystać w przypadku wadliwości towaru — takie przypadki wymagają profesjonalnej pomocy prawnej, aby skutecznie wyegzekwować przysługujące roszczenia.