logo znak wodny

Prawo karne

Podstawowym zadaniem obrońcy w postępowaniu karnym jest zagwarantowanie Klientom ochrony ich praw i słusznych interesów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prawa karnego. Analiza materiału dowodowego wspólnie z Klientem pozwala na ustalenie najskuteczniejszej strategii działania, która zapewni najkorzystniejsze rozstrzygnięcie końcowe. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu znane są mechanizmy działania organów ścigania – Policji i Prokuratury, co w konsekwencji może w znaczący sposób przyczynić się do końcowego sukcesu.