logo znak wodny

Prawo rodzinne

Kancelaria bierze czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując swoich Klientów w tak ważnej dla nich sferze życiowej jaką są ich stosunki osobiste i majątkowe, związane z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci.

W zakresie prawa rodzinnego oferujemy usługi obejmujące doradztwo i obsługę prawną w szczególności w sprawach związanych z:

Rozwód i separacja:

 • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację
 • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie
 • rozwód z obcokrajowcem
 • podział majątku
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Alimenty na dziecko, żonę lub męża:

 • pozew o alimenty na dziecko
 • pozew o alimenty na żonę lub męża
 • odpowiedź na pozew o alimenty
 • zasądzenie alimentów
 • alimenty od rodzica przebywającego za granicą

Sprawy majątkowe:

 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • małżeńskie umowy majątkowe
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza)
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:

 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy związane z wydaniem dziecka (dot. bezprawnego uprowadzenia i zatrzymania dziecka)
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej

Ustalenie rodzicielstwa:

 • uznanie dziecka
 • sądowe ustalenie ojcostwa
 • ustalenie macierzyństwa
 • zasądzenie alimentów
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • zmiana nazwiska