logo znak wodny

Zamówienia publiczne

Nasza kancelaria stawia sobie za priorytet zabezpieczenie interesów swoich Klientów w zakresie świadczenia usług w dziedzinie zamówień publicznych. Zajmujemy się reprezentowaniem spraw ze strony Wykonawców jak i Zamawiających. Towarzyszymy Klientowi podczas całego procesu prawnego na bieżąco kontrolując i informując o etapach postępowania.

Szczegółowe usługi, które świadczy adwokat Artur Ślemp:

Dla Wykonawców:

Dla Zamawiających: